Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, резбонакатни или резбовалцуващи машини

Description

Code

7223.24

Description

Машинните оператори на резбонакатни или резбовалцуващи машини настройват и обслужват резбонакатни или резбовалцуващи машини, проектирани за оформяне на металните заготовки във външни и вътрешни винтови резби чрез притискане на резбовалцувана матрица към празни метални профили, по този начин се получава по-голям диаметър от този на оригиналните празни заготовки.

Алтернативен етикет

машинен оператор, машини за изработване на външна или вътрешна резба чрез накатяване или валцуване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието