Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

звуков дизайнер

Description

Code

3521.1.7

Description

Звуковите дизайнери разработват звукова концепция за дадено представление и осъществяват надзор върху нейното изпълнение. Работата им се основава върху различни проучвания и художествената визия. Техният проект е повлиян и оказва влияние върху други проекти и трябва да бъде в съответствие с тях и с цялостната художествена визия. Ето защо звуковите дизайнери работят в тясно сътрудничество с художествените директори, операторите и изпълнителския екип. Звуковите дизайнери приготвят аудио фрагменти, които да се използват по време на представлението, като това може да включва записване, композиране, манипулиране и монтаж. По време на репетициите и представлението те ръководят изпълнителите, така че да постигнат оптимално синхронизиране при работата. Звуковите дизайнери разработват планове, списъци с подсещания и друга документация в помощ на операторите и екипа на продукцията. Понякога звуковите дизайнери работят и като независими артисти, като създават светлинни произведения на изкуството извън контекста на представлението.

Scope note

Excludes composer.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието