Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

звуков дизайнер

Description

Code

3521.1.7

Description

Звуковите дизайнери разработват звукова концепция за дадено представление и осъществяват надзор върху нейното изпълнение. Работата им се основава върху различни проучвания и художествената визия. Техният проект е повлиян и оказва влияние върху други проекти и трябва да бъде в съответствие с тях и с цялостната художествена визия. Ето защо звуковите дизайнери работят в тясно сътрудничество с художествените директори, операторите и изпълнителския екип. Звуковите дизайнери приготвят аудио фрагменти, които да се използват по време на представлението, като това може да включва записване, композиране, манипулиране и монтаж. По време на репетициите и представлението те ръководят изпълнителите, така че да постигнат оптимално синхронизиране при работата. Звуковите дизайнери разработват планове, списъци с подсещания и друга документация в помощ на операторите и екипа на продукцията. Понякога звуковите дизайнери работят и като независими артисти, като създават светлинни произведения на изкуството извън контекста на представлението.

Scope note

Excludes composer.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието