Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

помощник-учител в средно училище

Description

Code

5312.3

Description

Помощник-учителите в средното училище предоставят различен вид подпомагане на учителите, например обучение и практическа подкрепа. Те помагат при подготовката на учебните материали, необходими за часа, и отделят повече време на обучението на ученици, нуждаещи се от допълнително внимание. Те също така извършват административна работа, наблюдават напредъка и поведението на учениците в процеса на обучение и упражняват надзор над тях и без главният учител да присъства.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието