Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, отоплителни и вентилационни инсталации

Description

Code

7127.1

Description

Инженерите на отоплителни и вентилационни инсталации монтират и поддържат промишлени отоплителни и охладителни системи. Те монтират пещи, термостати, канали, вентилационни тръби и друго оборудване, необходимо за осигуряване на контролираното преминаване и обработване на въздуха. Те извършват също ремонтни дейности.

Алтернативен етикет

инспектор по климатизация и охлаждане

инспекторка по климатизация

индустриален чилър техничка

механик по отопление, вентилация и климатизация

механик за отопление бранд ОВК

индустриален чилър техник

инспекторка по ОВКВ

инспектор по климатизация

механик по ОВК

инспектор по вентилация и климатизация

инспектор по ОВКВ

инспекторка за отоплителни инструменти

инспекторка по вентилация и климатизация

инспекторка по климатизация и охлаждане

механик за отопление на ОВК

инспектор за отоплителни инструменти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието