Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, инструментална екипировка

Description

Code

2144.1.22

Description

Инженерите по инструментална екипировка разработват нови инструменти за производствено оборудване. Те подготвят молби за оферти за инструментариум. Оценяват разходите и времето за доставка, управляват проследяването на създаването на инструменти и упражняват надзор върху рутинната им поддръжка. Освен това анализират данни, за да определят причината за основните проблеми в инструментите и да разработят препоръки и планове за действие за решения.

Алтернативен етикет

инженерка, инструментална екипировка

консултантка, инструментално инженерство

инженерен консултант, технологии за инструментална екипировка

инженерка, индустриални машини и системи

съветник, инструментално инженерство

инженерен съветник, технологии за инструментална екипировка

инженерна консултантка, технологии за инструментална екипировка

технолог-машиностроител

специалистка, инструментално инженерство

експерт, инструментално инженерство

инженер, инструментална екипировка

инженер, разработване на инструментална екипировка

инженерка, конструиране на инструментална екипировка

инженерен експерт, технологии за инструментална екипировка

инженер-технолог

техноложка-машиностроителка

инженерка-техноложка

технолог-конструктор на инструменти и технологична екипировка

специалист, инструментално инженерство

инженерна специалистка, технологии за инструментална екипировка

инженерна съветничка, технологии за инструментална екипировка

консултант, инструментално инженерство

инженер, конструиране на инструментална екипировка

съветничка, инструментално инженерство

инженерен специалист, технологии за инструментална екипировка

инженерка, технологии за инструментална екипировка

инженер, технологии за инструментална екипировка

инженерка, разработване на инструментална екипировка

инженер, индустриални машини и системи

техноложка-конструкторка на инструменти и технологична екипировка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието