Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

изработчик на реквизит

Description

Code

3435.17

Description

Изработчиците на реквизит изграждат, подготвят, приспособяват и поддържат сценични елементи, използвани при представления, както и за заснемане на филми или телевизионни програми. Реквизитът може да бъде обикновена имитация на реални предмети, или да включва електронни, пиротехнически или други ефекти. Работа им се основава на художествената визия, изготвените умалени модели, скици и планове. Те работят в тясно сътрудничество с дизайнерите, участващи в продукцията.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието