Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

директор по съответствието и сигурността на информацията при хазартните игри

Description

Code

1213.1

Description

Директорите по съответствието и сигурността на информацията при хазартните игри спазват регулаторните изисквания за хазартните игри и следят сигурността на информацията, за да осигурят сигурната и безопасна употреба на цялата информационна технология, свързана с хазартните игри.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието