Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специалист, рециклиране на отпадъци

Description

Code

2143.1.3

Description

Специалистите по рециклиране на отпадъци проучват политики и закони за рециклирането и наблюдават прилагането им в дадена организация, за да се осигури управление на отпадъците, което се извършва в съответствие с разпоредбите. Те извършват инспекции, осигуряват оборудване за рециклиране и наблюдават работниците по рециклирането. Освен това съветват организациите относно начините, по които могат да подобрят своите процедури за управление на отпадъците.

Алтернативен етикет

директор, рециклиране на отпадъци

координатор, развитие на рециклирането на отпадъци

координаторка, рециклиране на отпадъци на универсален магазин

координатор, рециклиране на отпадъци на газостанция

началничка екип, рециклиране на отпадъци

координаторка, рециклиране на битови отпадъци

мениджър, рециклиране на отпадъците

специалистка, управление на рециклирането на отпадъци

надзорничка, рециклиране на отпадъци

координатор, рециклиране на битови отпадъци

координаторка, рециклиране на отпадъци на бензиностанция

специалист, оползотворяване на отпадъци

координаторка, развитие на рециклирането на отпадъци

координатор, рециклиране и регенериране на отпадъци

надзорник, рециклиране на отпадъци

инспектор, рециклиране на отпадъци

координатор, рециклиране на отпадъци

специална съветничка, рециклиране на отпадъци

специалист, рециклиране на отпадъци

координатор, рециклиране на отпадъци на магазин за намалени стоки

директорка, рециклиране на отпадъци

специалистка, рециклиране на отпадъци

координаторка, рециклиране на отпадъци на станция за зареждане с гориво

координаторка, рециклиране и регенериране на отпадъци

специалист, рециклиране и ограничаване на отпадъците

главна координаторка, рециклиране на отпадъци

координатор, рециклиране на отпадъци на община

координатор, рециклиране на отпадъци на хипермаркет

специалистка, рециклиране и намаляване на отпадъците

специалистка, изследване на рециклирането на отпадъци

специалист, оборудване за рециклиране на отпадъци

началник екип, рециклиране на отпадъци

специалист, управление на рециклирането на отпадъци

мениджър, програми за рециклиране на отпадъците

координатор, рециклиране на отпадъци на универсален магазин

специален съветник, рециклиране на отпадъци

специалистка, оборудване за рециклиране на отпадъци

координаторка, рециклиране на отпадъци

съветничка, политика за рециклиране на отпадъците

съветник, политика за рециклиране на отпадъците

координаторка, рециклиране на отпадъци на градински център

координатор, рециклиране на отпадъци на бензиностанция

главен координатор, рециклиране на отпадъци

консултантка, рециклиране на отпадъци

координатор, рециклиране на отпадъци на градински център

специалистка, оползотворяване на отпадъци

специалистка, рециклиране и ограничаване на отпадъците

координаторка, рециклиране на отпадъци на газостанция

координаторка, рециклиране на отпадъци на магазин за намалени стоки

началник-отдел, твърди отпадъци

консултант, рециклиране на отпадъци

координатор, рециклиране на отпадъци на станция за зареждане с гориво

специалист, рециклиране и намаляване на отпадъците

специалист, изследване на рециклирането на отпадъци

инспекторка, рециклиране на отпадъци

специалистка, политика за рециклиране на отпадъците

специалист, политика за рециклиране на отпадъците

началничка-отдел, твърди отпадъци

координаторка, рециклиране на отпадъци на община

координаторка, рециклиране на отпадъци на хипермаркет

техник, оборудване за рециклиране на отпадъци

мениджър, операции по рециклиране на отпадъци

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието