Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

заварчик

Description

Code

7212.3

Description

Заварчиците боравят с оборудване за заваряване, за да съединят метални детайли. Те могат да използват процеси по заваряване чрез стопяване въз основа на различни техники и материали. Те извършват и обикновена визуална проверка на заварките.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието