Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

координатор, развитие на спорта

Description

Code

2422.17

Description

Координаторите по развитие на спорта координират дейностите в областта на спорта и отдиха и прилагането на политики. Те разработват нови програми и имат за цел да ги насърчават и прилагат, както и да гарантират поддържането на спортните съоръжения и местата за отдих.

Алтернативен етикет

служител, обществено развитие

координаторка, спортни програми

треньорка

координаторка, развитие на спорта

служителка, развитие на спорта

служител, развитие на спорта

служителка, обществено развитие

координаторка, програми за отдих

треньор

служителка, развлекателни дейности

координатор, спортни програми

координатор, програми за отдих

координатор, развитие на спорта

служител, развлекателни дейности

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието