Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

оператор, електроразпределителна система

Description

Code

3131.3.2

Description

Операторите на електроразпределителни системи транспортират енергия под формата на електрическа енергия. Те препращат електрическа енергия от електроцентралите през взаимосвързана система и електрическата мрежа до електроразпределителните станции.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието