Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител в приют за животни

Description

Code

5164.3

Description

Служителите в приют за животни предоставят услуги за полагане на грижи за животни в приют. Те приемат животните, които постъпват в приюта, отговарят на сигнали за изгубени или наранени животни, грижат се за животните, почистват клетките им, обработват документи за осиновяване на животни, превозват ги до ветеринарен лекар и поддържат база данни за животните в приюта.

Алтернативен етикет

служител в животински приют

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието