Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по психология, висше училище

Description

Code

2310.1.35

Description

Преподавателите по психология във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, психологията, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на психологията, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

доцент по психология, висше училище

преподавателка по психология, висше училище

преподавател по психология, висше училище

лекторка по психология, висше училище

главен асистент по психология

асистент по психология

хоноруван преподавател по психология, висше училище

университетска преподавателка по психология

университетски лектор по психология

доцент по психология

старша преподавателка по психология, висше училище

гост-преподавателка по психология, висше училище

гост-преподавател по психология, висше училище

асистент по психология, висше училище

професор по психология, висше училище

лектор по психология, висше училище

хонорувана преподавателка по психология, висше училище

университетска лекторка по психология

главен асистент по психология, висше училище

университетски преподавател по психология

старши преподавател по психология, висше училище

професор по психология

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието