Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, пробивни машини за дърво

Description

Code

7523.2

Description

Машинните оператори на пробивни машини за дърво използват смилащи машини или координатно пробивни машини за образуване на отвори в дървени заготовки. Главната разлика между пробиването на дърво и маршрутизирането е, че основното движение се извършва към вътрешността на обработвания детайл, а не по повърхността му.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието