Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

търговец, недвижими имоти

Description

Code

3334.3.2

Description

Търговците на недвижими имоти купуват и продават собствените си недвижими имоти, например апартаменти, жилища, земя и нежилищни сгради, за да реализират печалба. Те могат да инвестират активно в тези имоти, за да увеличат стойността им като ремонтират, обновяват или подобряват наличните обекти. Други техни задължения могат да включват проучване на цените на пазара на недвижими имоти и проучване на недвижимия имот.

Алтернативен етикет

инвеститор, недвижими имоти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието