Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, преса за дълбок печат

Description

Code

7322.3

Description

Такива оператори работят с преси за дълбок печат, където изображението е гравирано директно върху ролка. Те настройват пресата и я наблюдават по време на операцията, като се грижат за безопасността и разрешават възникнали проблеми.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието