Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

лаборант, скъпоценни метали

Description

Code

2146.1

Description

Лаборантите на скъпоценни метали тестват и анализират благородни метали, например сребро и злато, за да определят стойността и свойствата на компонентите с помощта на химически и физически техники. Освен това използват благородни метали или други компоненти от други материали.

Алтернативен етикет

пробовземач, злато

лаборант, злато

лаборантка, руди

пробовземач, руди

лаборант, благородни метали

лаборант, сребро

лаборантка, злато

лаборант, руди

лаборантка, скъпоценни метали

лаборантка, сребро

минна инженерка, добив на метални руди

минен техник, руди

пробовземач, скъпоценни метали

пробовземачка, сребро

лаборантка, благородни метали

техник, минен (руди)

лаборантка, метали

инженерка, минна (добив на метални руди)

лаборант, скъпоценни метали

пробовземач, метали

химик-аналитик

геолог

лаборант, метали

пробовземач, благородни метали

пробовземачка, злато

минен инженер, добив на метални руди

пробовземачка, скъпоценни метали

техник-металург (извличане)

пробовземач, сребро

техник, геология

химичка-аналитичка

инженер, минен (добив на метални руди)

геоложка

пробовземачка, благородни метали

пробовземачка, метали

пробовземачка, руди

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието