Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

терапевт, традиционна китайска медицина

Description

Code

2230.2.3

Description

Терапевтите в областта на традиционната китайска медицина използват алтернативни медицински подходи за лечение на болести във всичките им форми. Освен това провеждат различни лечения, например използването на растителни лекарствени продукти, акупунктура, масажи и диети, за да повишат общото здраве на пациента и да предотвратят появата на болести.

Scope note

Includes doctors of medicine or other healthcare professionals (e.g. midwife).

Алтернативен етикет

специалист, китайска народна медицина

специалист, китайска традиционна медицина

специалист, народна китайска медицина

специалист, традиционна китайска медицина

специалистка, китайска народна медицина

специалистка, китайска традиционна медицина

специалистка, народна китайска медицина

специалистка, традиционна китайска медицина

специалистка по китайска народна медицина

специалистка по китайска традиционна медицина

специалистка по народна китайска медицина

специалистка по традиционна китайска медицина

специалист по китайска народна медицина

специалист по китайска традиционна медицина

специалист по народна китайска медицина

специалист по традиционна китайска медицина

терапевт, китайска народна медицина

терапевт, китайска традиционна медицина

терапевт, народна китайска медицина

терапевт, традиционна китайска медицина

терапевтка, китайска народна медицина

терапевтка, китайска традиционна медицина

терапевтка, народна китайска медицина

терапевтка, традиционна китайска медицина

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието