Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител, закупуване на кожени суровини

Description

Code

1324.8.2.1

Description

Ръководителите по закупуване на кожени суровини планират и купуват суровини от кожа, „wet-blue“ кожи или кожа, продъбена с растителни екстракти, според изискванията на производството. Те договарят процеси и прогнозират нивата на търсене на продукти, за да отговорят на нуждите на бизнеса и да извършват постоянна проверка на нивата и качеството на запасите, за да се увеличи максимално ефективността на бизнеса. Идентифицират потенциални доставчици, посещават вече съществуващи доставчици и развиват бизнес отношения с тях.

Алтернативен етикет

мениджър, закупуване на кожени суровини

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието