Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по изобразително изкуство, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.1

Description

Учителите по изобразително изкуство в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, изобразителното изкуство. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета изобразително изкуство чрез задачи, тестове и изпити.

Алтернативен етикет

прогимназиален учител по изкуство

учител по изкуство

учител по изобразително изкуство

учителка по изкуство

учителка по изобразително изкуство

гимназиална учителка по изкуство

прогимназиална учителка по изкуство

учителка по изобразително изкуство, прогимназиален/гимназиален етап

прогимназиален учител по изобразително изкуство

гимназиален учител по изобразително изкуство

гимназиална учителка по изобразително изкуство

гимназиален учител по изкуство

прогимназиална учителка по изобразително изкуство

учител по изобразително изкуство, прогимназиален/гимназиален етап

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието