Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, хидравлични и пневматични машини

Description

Code

2144.1.7

Description

Инженерите по хидравлични и пневматични машини упражняват надзор върху монтажа, инсталирането, поддръжката и изпитването на хидравлично и пневматично оборудване в съответствие с определените производствени процеси. Те създават проекти със схематични и монтажни модели, правят чертежи и спецификация на материалите за компонентите и анализират оборудването.

Алтернативен етикет

инженерна специалистка, хидравлични и пневматични технологии

операторка, хидравлична и пневматична техника

оператор, хидравлична и пневматична техника

инженерен консултант, хидравлични и пневматични технологии

изпитателка, хидравлични и пневматични машини

инженер по хидравлични и пневматични технологии

инженерка, монтаж на хидравлични и пневматични машини

инженерна консултантка, хидравлична и пневматична техника

инженерна съветничка, хидравлична и пневматична техника

надзорничка, монтаж на хидравлични и пневматични машини

инженер-монтажник, хидравлични и пневматични машини

инженер-изпитател, хидравлични и пневматични машини

инженерен съветник, хидравлични и пневматични технологии

инженерен съветник, хидравлична и пневматична техника

монтьор, хидравлични и пневматични машини

инженерка по хидравлични и пневматични технологии

инженер, хидравлични и пневматични машини

инженерна инспекторка, хидравлична и пневматична техника

инженерка-монтажничка, хидравлични и пневматични машини

инженерен контрольор, хидравлична и пневматична техника

инженерен консултант, хидравлична и пневматична техника

инженерна съветничка, хидравлични и пневматични технологии

надзорник, поддръжка на хидравлични и пневматични машини

инженерна консултантка, хидравлични и пневматични технологии

инженерка, хидравлични и пневматични технологии

надзорничка, поддръжка на хидравлични и пневматични машини

инженерка, хидравлични и пневматични машини

инженерен специалист, хидравлични и пневматични технологии

инженер, специалист по тестването на хидравлични и пневматични машини

инженерен инспектор, хидравлична и пневматична техника

инженерен експерт, хидравлична и пневматична техника

инженерка, хидравлична и пневматична техника

инженерен експерт, хидравлични и пневматични технологии

инженерна контрольорка, хидравлична и пневматична техника

инженер, хидравлични и пневматични технологии

инженерка, специалистка по тестването на хидравлични и пневматични машини

монтьорка, хидравлични и пневматични машини

инженерка, поддръжка на хидравлични и пневматични машини

инженерка-изпитателка, хидравлични и пневматични машини

инженер, монтаж на хидравлични и пневматични машини

инженер, хидравлична и пневматична техника

оператор на хидравлична и пневматична техника

инженер, поддръжка на хидравлични и пневматични машини

надзорник, монтаж на хидравлични и пневматични машини

изпитател, хидравлични и пневматични машини

операторка на хидравлична и пневматична техника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието