Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, охлаждане, климатизация и термопомпи

Description

Code

3115.1.17

Description

Техниците по охлаждане, климатизация и термопомпи имат компетентността и способността безопасно и задоволително да проектират, сглобяват, монтират, пускат в действие, въвеждат в експлоатация, експлоатират, проверяват по време на експлоатация, проверяват за течове, осигуряват обща поддръжка, осигуряват поддръжка на електрическата верига, извеждат от експлоатация, премахват, вземат обратно, рециклират хладилни агенти и разглобяват системите, оборудването или устройството за охлаждане, климатизация и термопомпи, както и да работят с електрическите, електротехническите и електронните компоненти на системите за охлаждане, климатизация и термопомпи.

Scope note

Refrigeration air condition and heat pump technicians do not perform works on heating and ventilation systems.

Алтернативен етикет

техничка по термопомпи

техник по монтаж на климатик

техник по хладилна инсталация

техник по климатизация

хладилен техник

хладилен механик

хладилен техничка

сервизен техник на термопомпа

техник по монтаж на термопомпа

техничка по обслужване бранд климатици

техничка по монтаж бранд термопомпа

техник по обслужване на климатици

сервизен техничка бранд термопомпа

хладилен сервизен техник

техничка по монтаж бранд климатик

техник по термопомпи

техничка по климатизация

хладилен сервизен техничка

техничка по хладилна инсталация

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието