Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

помощник-ерготерапевт

Description

Code

2269.5

Description

Помощник-ерготерапевтите подпомагат ерготерапевтите като работят с хора и общности, за да повишат способността им да извършват работата, които искат, трябва или се очаква да направят, или като променят професията или околната среда, за да помогнат по-добре на тяхното участие в работата. Те работят под надзора на ерготерапевт.


 

Scope note

Includes people working with students. Includes people performing staff supervision.

Алтернативен етикет

помощник-ерготерапевт

помощник-ерготерапевтка

помощник-рехабилитатор

помощник-рехабилитаторка

техник, ерготерапия

техник по ерготерапия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието