Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

директор на предизборна кампания

Description

Code

2432.2

Description

Директорите на предизборни кампании управляват кампанията на политическия кандидат и следят за протичането на избори, за да се гарантира тяхната коректност. Те разработват стратегии за подкрепа на кандидатите и убеждават обществеността да гласува за кандидата, който те представляват. Провеждат изследвания, за да преценят какъв имидж и какви идеи би било най-добре да представи кандидатът пред общността, за да получи най-много гласове.

Алтернативен етикет

директорка на предизборна кампания

директор на предизборна кампания

мениджър на предизборна кампания

отговорник по изборите

отговорничка по изборите

предизборен агент

предизборна агентка

ръководителка на предизборна кампания

ръководител на предизборна кампания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието