Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инструктор, обучение на водачи на лек автомобил

Description

Code

5165.1.2

Description

Инструкторите по обучение на водачи на лек автомобил преподават теорията и практиката за безопасно управление на автомобил в съответствие с разпоредбите. Те помагат на обучаемите да развият необходимите за управлението умения и ги подготвят за теоретичните изпити, както и за практическия изпит за управление.

Алтернативен етикет

инструкторка, обучение на водачи на лек автомобил

инструктор, обучение на водачи на лек автомобил

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието