Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

точилар на инструменти

Description

Code

7224.2

Description

Точиларите на инструменти извършват процеси по прецизно смилане върху метални предмети и инструменти. Те точат, заострят или изглаждат метални повърхности, като използват подходящите инструменти и прибори. Точиларите на инструменти следват указанията за инструментална екипировка, за да гарантират, че готовият обработваем детайл отговаря на необходимите спецификации.

Алтернативен етикет

точилар

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието