Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

монтажник, железопътен подвижен състав

Description

Code

8211.6

Description

Монтажниците на железопътен подвижен състав използват ръчни инструменти, електрически инструменти и друго оборудване, напр. подемно оборудване или роботи, за изграждане, напасване и инсталиране на сглобяеми елементи за монтажни възли на железопътен подвижен състав и основни конструкции. Те четат и тълкуват схеми. Управляват системи за контрол, за да определят функционалните характеристики на сглобките и съответно да ги адаптират.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието