Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

помощник-организатор събития

Description

Code

3332.1

Description

Помощник-организаторите на събития изпълняват и следват плановете, описани подробно от организаторите на събития и съставителите на плановете. Те се специализират в част от планирането: координират кетъринга, транспорта или обектите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието