Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, изследване на почвите

Description

Code

3111.14

Description

Техниците, които изследват почвите, анализират почвата като извършват технически измервания, използвайки техники за изследване на почвата. Те се фокусират върху процеса на класифициране на видовете почви и на други свойства на почвата. Техниците, които изследват почвите, работят със земемерно оборудване, използват програми за извличане и тълкуване на съответните данни и извършват изчисления според нуждите.

Алтернативен етикет

техник, проучване на почвите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието