Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

директор, погребални услуги

Description

Code

5163.4

Description

Директорите в областта на погребалните услуги координират погребалната логистика. Оказват подкрепа на семейството на починалия, като уреждат подробностите относно мястото, датата и часа на погребалната служба. Те се свързват с представители на гробището, с цел подготовка на обекта, изготвят план за транспортиране на тленните останки за починалия, осигуряват съвети относно вида на поклонението и законовите изисквания или документи.

Тези директори организират ежедневните дейности на крематориума. Те контролират дейността на персонала в крематориума и гарантират, че услугите се предоставят в съответствие с правните изисквания. Проследяват бюджета за приходите от услуги на крематориума и разработват и поддържат оперативни правила в рамките на крематориума.

Алтернативен етикет

погребален агент

директор, погребална агенция

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието