Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

електроинженер

Description

Code

2151.1

Description

Електроинженерите проектират и разработват електрически системи, електрооборудване, компоненти, двигатели и оборудване за предаване на енергия. Те участват в широкомащабни проекти, например проектиране и поддръжка на електроцентрали, и в разпределението на електроенергия за по-малки приложения, например домакински уреди.

Алтернативен етикет

инженерен консултант, електрически технологии

инженер, електротехнологии

инженер, електромеханично оборудване

инженерка, електрически подсистеми

инженерка, електротехнически проекти

старша електроинженерка

инженерна специалистка, електрически технологии

инженер, електрически технологии

инженерен съветник, електрически технологии

инженерна консултантка, електрически технологии

инженерна съветничка, електрически технологии

инженерен експерт, електрически технологии

инженерка, електрически системи

инженер, електротехнически проекти

инженерен съветник, електротехнологии

инженерка, електротехнологии

инженерка, електротехника и електротехнологии

съветник, електротехника

старши електроинженер

инженерна специалистка, електротехнологии

консултантка, електротехника

инженерен специалист, електрически технологии

инженер, електротехника

инженерка, електротехника

инженерка, електромеханично оборудване

инженерен експерт, електротехнологии

консултант, електротехника

инженерна консултантка, електротехнологии

електроинженер

електроинженерка

инженер, електрически системи

инженерен специалист, електротехнологии

инженер, електротехника и електрически технологии

инженерка, електрически съоръжения

инженерен консултант, електротехнологии

специалистка, електротехника

специалист, електротехника

инженер, електрическо оборудване

инженерна съветничка, електротехнологии

инженерка, електротехника и електрически технологии

дипломиран електроинженер

дипломирана електроинженерка

инженер, електротехника и електротехнологии

инженерка, електрическо оборудване

инженер, електрически подсистеми

експерт, електротехника

съветничка, електротехника

инженер, електрически съоръжения

инженерка, електрически технологии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието