Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на домакински уреди

Description

Code

5223.7.14

Description

Тези специализирани продавач-консултанти продават домакински уреди в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач в магазин за домакински електроуреди

продавач-консултант на домакински уреди

специализиран продавач-консултант в магазин за домакински електроуреди

специализирана продавач-консултантка на домакински уреди

специализирана продавач-консултантка в магазин за домакински електроуреди

специализиран продавач-консултант на домакински електроуреди

продавач-консултант в магазин за домакински електроуреди

продавачка в магазин за домакински електроуреди

продавачка на домакински електроуреди

специализирана продавач-консултантка на домакински електроуреди

продавач-консултант на домакински електроуреди

продавач-консултантка на домакински електроуреди

продавачка на домакински уреди

специализиран продавач-консултант на домакински уреди

продавач на домакински уреди

продавач на домакински електроуреди

продавач-консултантка в магазин за домакински електроуреди

продавач-консултантка на домакински уреди

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието