Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

сценичен дизайнер

Description

Code

3432.5

Description

Сценичните дизайнери разработват концепцията за представлението и осъществяват надзор върху нейното изпълнение. Работата им се основава върху различни проучвания и художествената визия. Техният проект е повлиян и оказва влияние върху други проекти и трябва да бъде в съответствие с тях и с цялостната художествена визия. Ето защо сценичните дизайнери работят в тясно сътрудничество с художествените директори, операторите и изпълнителския екип. По време на репетициите и представлението те ръководят изпълнителите, така че да постигнат оптимално синхронизиране при работата. Сценичните дизайнери изготвят скици, проектни чертежи, модели, планове или други документи в помощ на работилницата и екипа по представлението. Също така те могат да проектират щандове за изложения и други събития. 

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието