Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

технически ръководител, дърводелски работи

Description

Code

3123.1.3

Description

Техническите ръководители на дърводелски работи наблюдават дърводелските операции в строителството. Те възлагат задачи и прилагат бързи действия за решаване на проблеми. Предават уменията си на стажантите дърводелци.

Алтернативен етикет

технически ръководител, дърводелски работи в строителството

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието