Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

правозащитник

Description

Code

2619.6

Description

Правозащитниците разследват и се занимават с нарушенията на правата на човека, както и разработват планове за намаляване на нарушенията и за гарантиране на спазването на законодателството в областта на правата на човека. Те разследват жалби като разглеждат информацията и интервюират жертвите и извършителите и общуват с организации, занимаващи се с дейности в областта на правата на човека.

Алтернативен етикет

активист за правата на човека

правозащитник

защитник на правата на човека

адвокат в областта на правата на човека

служител по правата на човека

адвокатка в областта на правата на човека

правозащитничка

защитничка на правата на човека

служителка по правата на човека

адвокат по правата на човека

адвокатка по правата на човека

активистка за правата на човека

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието