Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

производител, кукли

Description

Code

7533.1

Description

Производителите на кукли, проектират, създават и ремонтират кукли от различни материали, например порцелан, дърво или пластмаса. Те създават матрици и прикрепват частите с помощта на лепила и ръчни инструменти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието