Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

мениджър, отпускане на безвъзмездна финансова помощ

Description

Code

2411.1.10

Description

Мениджърите по отпускане на безвъзмездна финансова помощ работят професионално в областта на прилагането и управлението на безвъзмездни средства. Те разглеждат заявления за безвъзмездни средства от физически лица, благотворителни организации, общностни групи или университетски изследователски катедри и решават дали да предоставят финансиране, предоставено от благотворителни фондове и държавни или публични органи или не. Понякога обаче могат да отнесат заявлението за отпускане на безвъзмездни средства до по-висшестоящ служител или комисия.
 

Scope note

Excludes grant administrators.

Алтернативен етикет

служител, безвъзмездни финансови средства и договори

служителка, безвъзмездни финансови средства и договори

служителка по безвъзмездното финансиране

служител по безвъзмездното финансиране

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието