Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

мениджър, отпускане на безвъзмездна финансова помощ

Description

Code

2411.1.10

Description

Мениджърите по отпускане на безвъзмездна финансова помощ работят професионално в областта на прилагането и управлението на безвъзмездни средства. Те разглеждат заявления за безвъзмездни средства от физически лица, благотворителни организации, общностни групи или университетски изследователски катедри и решават дали да предоставят финансиране, предоставено от благотворителни фондове и държавни или публични органи или не. Понякога обаче могат да отнесат заявлението за отпускане на безвъзмездни средства до по-висшестоящ служител или комисия.
 

Scope note

Excludes grant administrators.

Алтернативен етикет

служител, безвъзмездни финансови средства и договори

служителка, безвъзмездни финансови средства и договори

служителка по безвъзмездното финансиране

служител по безвъзмездното финансиране

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието