Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

диетолог

Description

Code

2265.1

Description

Диетолозите оценяват специфичните хранителни потребности на населението или хората през целия им живот и превръщат това в съвет, който ще запази, намали риска за или възстанови здравето на хората. Чрез основани на факти подходи, диетолозите работят, за да дадат възможност на физическите лица, семействата и групите да предоставят или избират храна, подходяща от хранителна гледна точка, безопасна, вкусна и устойчива. Освен при здравната грижа, диетолозите подобряват хранителната среда за всички чрез правителствата, промишлеността, академичните среди и научните изследвания.

Scope note

Includes people performing education activities to develop healthy and balanced food habits in people's daily lives.

Алтернативен етикет

диетолог специалист

инструктор, диетично хранене

специалистка по хранене, обществено здравеопазване

диетоложка специалистка

специалистка по хранене

консултант, здравословно хранене

консултант, диетично хранене

диетолог

диетоложка

специалист по хранене, обществено здравеопазване

специализиран диетоложка

специализиран диетолог

консултантка, диетично хранене

консултантка, здравословно хранене

инструкторка, диетично хранене

специалист по хранене

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието