Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по космически науки, висше училище

Description

Code

2310.1.39

Description

Преподавателите по космически науки във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, космическата наука, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмените работи и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на космическите науки, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

преподавателка по космически науки, висше училище

доцент по космически науки

гост-преподавателка по космически науки, висше училище

асистент по космически науки

главен асистент по космически науки, висше училище

старши преподавател по космически науки, висше училище

хоноруван преподавател по космически науки, висше училище

асистент по космически науки, висше училище

университетска преподавателка по космически науки

университетски преподавател по космически науки

професор по космически науки, висше училище

лекторка по космически науки, висше училище

университетски лектор по космически науки

хонорувана преподавателка по космически науки, висше училище

университетска лекторка по космически науки

доцент по космически науки, висше училище

професор по космически науки

гост-преподавател по космически науки, висше училище

главен асистент по космически науки

лектор по космически науки, висше училище

старша преподавателка по космически науки, висше училище

преподавател по космически науки, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието