Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител, лозаро-винарско стопанство

Description

Code

6112.6

Description

Ръководителите на лозаро-винарски стопанства ръководят дейностите на лозята и работата на винарската изба, а в някои случаи — и на администрацията и маркетинговия отдел.

Алтернативен етикет

ръководител, винарска изба

ръководител, лозарско стопанство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието