Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

координатор, безопасност на тръбопроводите

Description

Code

3119.13

Description

Координаторите по безопасност на тръбопроводите следят, събират и обобщават всички дейности по спазване и съответствие с изискванията в тръбопроводните инфраструктури и зони. Те гарантират, че строителните работи се извършват в регулаторните рамки. Стремят се да разработват и прилагат политики за съответствие и препоръчват начини за свеждане на риска до минимум. Проверяват обектите, събират доказателства и съобщават за необходимост от спазване на съответствията.

Алтернативен етикет

координатор, спазване на изискванията за безопасност на тръбопроводите

инспектор, безопасност на тръбопроводите

инспектор по тръбопроводите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието