Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

електротехник, ремонт на електрически инструменти

Description

Code

7412.10

Description

Електротехниците за ремонт на електрически инструменти установяват дефекти и извършват ремонт на електрически инструменти, захранвани с електричество, например бормашини, верижни триони, косачки за трева и машини за шлифоване. Те разглобяват, изпитват и подменят дефектните части на инструментите. Електротехниците за ремонт на електрически инструменти предоставят съвети на клиентите относно продуктите и методите за поддръжка във връзка с оборудването. Те могат да продават такива продукти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието