Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

редактор на текста

Description

Code

2642.1.5

Description

Редакторите на текста проверяват дали текстът е приемлив за четене. Те гарантират, че текстът се придържа към конвенциите на граматика и правопис. Редакторите на текста четат и редактират материали за книги, журнали, списания и други медии.

Алтернативен етикет

главен коректор

старши коректор

главна коректорка

помощник-коректор

езикова коректорка

езиков коректор

езиков редактор

старша коректорка

коректор

езикова редакторка

помощник-коректорка

коректорка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието