Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

съветник, Народно събрание/Президент/Министерски съвет

Description

Code

2422.13

Description

Съветниците в Народното събрание / на Президента / в Министерския съвет анализират събитията в областта на външната политика и други политически въпроси, наблюдават конфликтите и провеждат консултации във връзка с мерките за посредничество, както и други стратегии за развитие. Те изготвят доклади, за да осигурят комуникацията с правителствените органи, и разработват политики и методи за изпълнение.

Алтернативен етикет

експерт, кабинета на министър

експерт към политическия кабинет на заместник министър-председател

експерт към политическия кабинет на министър-председателя

политическа съветничка

политически съветник

президентска съветничка

президентски съветник

съветник

съветник, Народно събрание/Президент/Министерски съветю

съветник, министър

съветник към политическия кабинет на министър-председателя

съветник на министър-председателя

съветник по политически въпроси

съветничка

съветничка, Народно събрание/Президент/Министерски съвет

съветничка, министър

съветничка към политическия кабинет на министър-председателя

съветничка на министър-председателя

съветничка по политически въпроси

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието