Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по биология, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.2

Description

Учителите по биология в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, биологията. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета биология чрез задачи, тестове и изпити.

Алтернативен етикет

учителка по билогия

гимназиална учителка по билогия

учителка по билогия, прогимназиален/гимназиален етап

гимназиален учител по билогия

прогимназиална учителка по билогия

прогимназиален учител по билогия

учител по билогия, прогимназиален/гимназиален етап

учител по билогия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието