Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, двигатели с вътрешно горене

Description

Code

2144.1.3

Description

Инженерите на двигатели с вътрешно горене проектират и наблюдават производствения процес и работата с моторни превозни средства, например мотоциклети, автомобили, камиони, автобуси и техните инженерни системи. Те проектират нови превозни средства или механични части, наблюдават изменения и разрешават технически проблеми. Гарантират, че проектите отговарят на спецификациите на разходите и на други ограничения. Провеждат и изследвания в областта на околната среда, енергетиката и безопасността.

Алтернативен етикет

инженерка, производство на товарни автомобили

дизайнер на автомобили

дизайнерка на леки автомобили

инженер, производство на мотоциклети

инженер, двигатели с вътрешно горене (без дизелови)

автоинженерка

дизайнер на товарни автомобили

дизайнер, производство на МПС

дизайнерка, мотоциклети и мотопеди

дизайнер, мотопеди

дизайнерка на МПС

дизайнер, леки автомобили

инженерка, производство на тежки автомобили

дизайнер, камиони

инженерка, моторни превозни средства

инженерка, производство на камиони

експерт, автомобилен дизайн

експерт по автомобилен дизайн

дизайнерка, автобуси

специалист по автомобилен дизайн

специалист, проектиране на моторни превозни средства

автомобилна инженерка

специалистка, автомобилен дизайн

дизайнер на мотоциклети и мотопеди

дизайнерка на моторни превозни средства

инженерка, двигатели с вътрешно горене

инженер, МПС

дизайнерка на товарни автомобили

дизайнер на мотопеди

дизайнер на моторни превозни средства

инженер, двигатели с вътрешно горене

ръководителка участък, транспорт

инженер, производство на леки автомобили

дизайнер на МПС

дизайнер, мотоциклети и мотопеди

дизайнерка на мотоциклети и мотопеди

инженерка, производство на мотоциклети и мотопеди

дизайнерка, леки автомобили

инженерка, производство на автобуси

дизайнер на автобуси

експерт, проектиране на МПС

дизайнер, мотоциклети

инженер, дизелови двигатели

инженерка, МПС

автомобилна дизайнерка

инженерка, производство на мотопеди

инженерка, двигатели с вътрешно горене (без дизелови)

дизайнерка, МПС

специалистка, проектиране на моторни превозни средства

автомобилен инженер

инженер, моторни превозни средства

инженер, автотракторна техника

дизайнерка, производство на МПС

дизайнер, моторни превозни средства

дизайнерка, мотопеди

инженер, производство на мотоциклети и мотопеди

специалист, проектиране на МПС

дизайнерка, товарни автомобили

дизайнер на мотоциклети

дизайнер на тежки автомобили

автоинженер

инженер, производство на мотопеди

дизайнерка на автомобили

дизайнерка на автобуси

инженерка, автотракторна техника

инженерка, производство на леки автомобили

инженер, производство на камиони

дизайнер, производство на моторни превозни средства

дизайнерка, моторни превозни средства

специалист, автомобилен дизайн

дизайнерка на тежки автомобили

дизайнерка, тежки автомобили

експерт, проектиране на моторни превозни средства

инженер, производство на товарни автомобили

инженер, производство на автобуси

дизайнер, МПС

инженерка, производство на мотоциклети

дизайнер, автобуси

дизайнерка на мотопеди

автомобилен дизайнер

дизайнерка на мотоциклети

дизайнер, товарни автомобили

специалистка, проектиране на МПС

специалистка по автомобилен дизайн

ръководител участък, транспорт

инженер, производство на тежки автомобили

дизайнер на леки автомобили

дизайнер на камиони

дизайнерка, камиони

инженерка, дизелови двигатели

дизайнер, тежки автомобили

дизайнерка на камиони

дизайнерка, производство на моторни превозни средства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието