Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

служител на гише, отдаване под наем на машини за гражданско строителство

Description

Code

5249.2.1.4

Description

Служителите на гише за отдаване под наем на машини за гражданско строителство отговарят за отдаването под наем на оборудване и определянето на конкретни срокове за употреба. Те документират трансакции, застраховки и плащания.

Алтернативен етикет

обслужваща на гише, отдаване под наем на машини за гражданско строителство

обслужващ на гише, отдаване под наем на машини за гражданско строителство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието