Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по транспортни технологии

Description

Code

2320.1.23

Description

Учителите по транспортни технологии преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, транспортните технологии, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с транспортните технологии, например механик на спирачки на моторни превозни средства. Учителите по транспортни технологии следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на транспортните технологии чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учителка по транспортни технологии

инструкторка по транспортни технологии

инструктор по автомобилни технологии

инструктор по транспортни технологии

учител по транспортни технологии

учител по автомобилни технологии

учителка по автомобилни технологии

инструкторка по автомобилни технологии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието