Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по селско, горско и рибно стопанство

Description

Code

2320.1.1

Description

Учителите по селско, горско и рибно стопанство преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, селското, горското и рибното стопанство, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана със селското, горското и рибното стопанство. Учителите по селско, горско и рибно стопанство следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на селското, горското и рибното стопанство чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учител по селско, горско и рибно стопанство

учителка по селско, горско и рибно стопанство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието