Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ортопедичен техник

Description

Code

3214.3

Description

Ортопедичните техници проектират и приспособяват по мярка протези и ортези за лица, които са загубили крайник заради инцидент, болест или вродена състояние или за лица, които имат увреждания, недъзи или не са здрави поради нараняване, патология или вродена малформация. Те смесват грижите на пациента с проектирането и производството на тези изделия, за да отговорят на нуждите на пациенти си.

Алтернативен етикет

механик, изкуствени крайници

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието